Lenten Readings

Mar 31 –

Mar 30 – Holy Saturday, John 19:38-42

Mar 29 – Good Friday, John 18:1-19, 42

Mar 28 – Maundy Thursday, John 13:1-7, 31b-35

Mar 27 – John 13:21-32

Mar 26 – John 12:20-36

Mar 25 – John 12:1-11

Mar 24 – Liturgy of the Palms, Mark 11:1-11, Liturgy of the Passion, Mark 14:1-15:47

Mar 23 – Jeremiah 33:10-16

Mar 22 – Jeremiah 33:1-9

Mar 21 – Philippians 2:1-11

Mar 20 – Haggai 2:1-9, 20-23

Mar 19 – Isaiah 44:1-8

Mar 18 – Isaiah 43:8-13

Mar 17 – John 12:20-33

Mar 16 –Habakuk 3:2-13

Mar 15 – Exodus 30:1-10

Mar 14 – Isaiah 30:15-18

Mar 13 – Isaiah 60:15-22

Mar 12 – Numbers 20:1-13

Mar 11 – Hebrews 3:1-6

Mar 10 – John 3:14-21

Mar 9 – John 3:1-13

Mar 8 – Ephesians 1:7-14

Mar 7 – Ephesians 1:3-6

Mar 6 – Ezra 6:1-16

Mar 5 – Hebrews 9:23-28

Mar 4 – 1 Kings 6:1-4, 21-22

Mar 3 – John 2:13-22

Mar 2 – Mark 9:2-8

Mar 1 – Acts 7:30-40

Feb 29 – 1 Peter 2:4-10

Feb 28 – Jeremiah 30:12-22

Feb 27 – Hebrews 11:1-3, 13-19

Feb 26 – Hebrews 1:8-12

Feb 25 – Mark 9:2-9

Feb 24 – Mark 8:27-30

Feb 23 – Romans 4:1-12

Feb 22 – Romans 3:21-31

Feb 21 – Matthew 4:1-11

Feb 20 – Job 5:8-27

Feb 19 – Job 4:1-21

Feb 18 – Mark 1:9-15

Feb 17 – Matthew 9:2-13

Feb 16 –Daniel 9:15-25a

Feb 15 – Daniel 9:1-14

Ash Wednesday, Feb 14 – Joel 2:1-2, 12-17 & Matthew 6:1-6, 16-21